-
 

  |     |     |     |  
..  .
   . (2009-2014 ) >>> 
 2015 .
№1-2

 
   " , "  >>> 
2004 №6

[]


A B C D E F G H I J L M N O P R S T U W Y Z                    


Ochr. srod. 2003, 2 6..297 6..297 6..297
Ochr. srod. 2003, 4 6..298 6..298 6..298
Oil and Gas J. 2003. 101, 6 6..5 6..6 6..5 6..6 6..5 6..6

Pediat. Emergency Care. 2004. 20, 3 6..241 6..241 6..241
Petrole et techn. 2003, 442 6..28 6..28 6..28
Pharmazie. 2003. 58, 5 6..74 6..74 6..74
Phil. Trans. Roy. Soc. London. Ser. A. 2004. 362, 1815 6..192 6..193 6..194 6..195 6..196 6..192 6..193 6..194 6..195 6..196 6..192 6..193 6..194 6..195 6..196
Prehospital and Disaster Med. 2003. 18, 3 6..242 6..242 6..242
Prehospital and Disaster Med. 2003. 18, 4 6..47 6..47 6..47
Prehospital and Disaster Med. 2004. 19, 2 6..149 6..149 6..149

Rapid Commun. Mass Spectrom. 2003. 17, 7 6..197 6..198 6..199 6..200 6..201 6..202 6..203 6..204 6..205 6..206 6..207 6..208 6..209 6..210 6..197 6..198 6..199 6..200 6..201 6..202 6..203 6..204 6..205 6..206 6..207 6..208 6..209 6..210 6..197 6..198 6..199 6..200 6..201 6..202 6..203 6..204 6..205 6..206 6..207 6..208 6..209 6..210
Respir. Care Clin. N. Amer. 2004. 10, 1 6..150 6..243 6..150 6..243 6..150 6..243
Rev. neurol. 2004. 39, 8 6..244 6..244 6..244
Rev. saude publ. 2003. 37, 2 6..75 6..75 6..75
Rinsho shinkeigaku. 2003. 43, 11 6..48 6..48 6..48
Riyong huaxue gongye=China Surfact. Deterg. and Cosmet. 2003. 33, 4 6..245 6..245 6..245

Sci. et techn. anim. lab. 2003. 28, 1 6..49 6..49 6..49
Science. 2003. 299, 5610 6..140 6..140 6..140
Seafood Int. 2003. 18, 4 6..89 6..90 6..91 6..92 6..93 6..89 6..90 6..91 6..92 6..93 6..89 6..90 6..91 6..92 6..93
Semin. Neurol. 2004. 24, 2 6..246 6..246 6..246
Shengtaixue zazhi=Chin. J. Ecol. 2003. 22, 3 6..299 6..299 6..299
Shiyou xuebao. Shiyou jiagong=Acta Petrol. Sin. Petrol. Process. Sec. 2003. 19, 3 6..300 6..300 6..300
Surface Coat. Int. A. 2003. 86, 4 6..104 6..104 6..104

Toxicol. and Appl. Pharmacol. 2003. 188, 2 6..247 6..247 6..247
Toxicol. and Appl. Pharmacol. 2004. 200, 1 6..29 6..29 6..29
Toxicol. Lett. 2004. 151, 1 6..248 6..248 6..248
Toxicol. Rev. 2003. 22, 2 6..249 6..249 6..249
Toxicology. 2003. 187, 23 6..50 6..50 6..50
Toxicology. 2004. 199, 23 6..51 6..51 6..51
Toxicology. 2004. 204, 23 6..250 6..250 6..250
Toxicon. 2004. 44, 1 6..251 6..251 6..251
Toxicon. 2004. 44, 4 6..118 6..118 6..118

Umweltmagazin. 2003. 33, 45 6..330 6..331 6..332 6..330 6..331 6..332 6..330 6..331 6..332

Water SA. 2003. 29, 2 6..301 6..301 6..301
Water, Air, and Soil Pollut. 2003. 149, 14 6..302 6..302 6..302
Wuli huaxue xuebao=Acta Phys.-Chim. Sin. 2003. 19, 3 6..30 6..30 6..30

Yingyong shengtai xuebao=Chin. J. Appl. Ecol. 2003. 14, 5 6..303 6..303 6..303

Zhongguo bingli shengli zazhi=Chin. J. Pathphysiol. 2003. 19, 2 6..52 6..52 6..52
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi. 2003. 21, 3 6..119 6..120 6..119 6..120 6..119 6..120

. . . 2003. 10, 4 6..333 6..333 6..333
. (). 2003, 2 6..334 6..334 6..334
. .-. . . 2003, 2 6..252 6..253 6..252 6..253 6..252 6..253

. . 2003, 5 6..85 6..85 6..85
i i. . i. . 2003, 3 6..254 6..254 6..254
: . . . 2003, 1 6..100 6..100 6..100

. 2003, 3 6..304 6..304 6..304
. 2003, 4 6..32 6..105 6..106 6..32 6..105 6..106 6..32 6..105 6..106

. i. ii. i iii. 2003, 1 6..255 6..255 6..255

10136527 , 7 B 01 J 20/24, B 01 D 53/02. Fraunhofer-Ges. zur Forderung der angewandten Forschung e. V., DE. 10136527.6; . 26.07.2001; . 13.02.2003. . 6..338 6..338 6..338
10142781 , 7 G 01 N 1/40. Wakil Mostafa. 10142781.6; . 31.08.2001; . 15.05.2003. . 6..214 6..214 6..214
10147658 , 7 C 02 F 3/12, C 02 F 1/52. Cu Chemie Uetikon AG. 10147658.2; . 27.09.2001; . 10.04.2003. . 6..308 6..308 6..308
1304155 , 7 B 02 D 53/86, B 01 D 53/70. PE Eurocom Ltd. 01125013.1; . 20.10.2001; . 23.04.2003. . 6..339 6..339 6..339
1314799 , 7 C 25 D 1/00, C 25 D 3/02. Yoshida Hideo, Miyata Seizo, Asai Yoshihiro, Sone Masato, IwaoHumiko, Asai Hiroe. 01953331.4; . 30.07.2001; . 28.05.2003: . 24.08.2000 6..340 6..340 6..340
2832399 , 7 C 01 G 49/00, C 02 F 1/72. Covalcud Sarl Fr. 0114845; . 16.11.2001; . 23.05.2003. . 6..309 6..309 6..309
2833937 , 7 C 01 B 33/193, C 08 K 3/36. Rhodia Chimie SaS. 0116881; . 26.12.2001; . 27.06.2003. . 6..310 6..310 6..310
2834637 , 7 A 61 K 31/137. Centre Nat. de la Recherche Scientifique CNRS. 0200439; . 15.01.2002; . 18.07.2003. . 6..262 6..262 6..262
2834641 , 7 A 61 K 33/06. Centre Regional de Lutte Contre le Cancer DAngers. 0200390; . 14.01.2002; . 18.07.2003. . 6..263 6..263 6..263
2834997 , 7 C12N 15/29, C07K 14/38. Evialis SA. 0200682; . 21.01.02; . 25.07.03 6..167 6..167 6..167

<<<<>> >>